De nieuwe GFSI standaard is gepubliceerd!

Eind februari heeft GSFI een nieuwe standaard gepubliceerd. In deze blog lees je wat er nieuw is in versie 7 en wat dit zal betekenen voor GFSI erkende normen, zoals FSSC22000, IFS en BRC.

Wat is er nieuw in GSFI* versie 7?
1.    Invoering van de scope Agents & Brokers
2.    Toevoeging van onaangekondigde audits
3.    Food Defense en Voedselfraude

Agents & Brokers
GSFI heeft een specifieke module gemaakt voor Agents & Brokers, oftewel handelaren. Door de nieuwe module kan de standaard “BRC Global Standard for Agents & Brokers” worden vergeleken met vergelijkbare normen.

Onaangekondigd audits
GSFI heeft de intentie om alle audits onaangekondigd te laten plaatsvinden. Om deze reden is het verplicht om onaangekondigde audits aan te bieden. Hoewel het voorlopig nog een vrijwillige optie is kan dit worden gezien als basis voor een verplichting in de toekomst.
Food Defense en Voedselfraude
De standaard heeft Food Defense en Voedselfraude opgenomen tot een passend niveau. Ten aanzien van Voedselfraude worden de volgende eisen gesteld:
•    Er dient een risico analyse te worden gemaakt ten aanzien van Voedselfraude.
•    Geïdentificeerde bedreigingen moeten worden opgenomen in een plan om de dreiging te reduceren.
•    Bedreigingen moeten worden meegenomen bij het interne audit systeem.
•    Het hebben van een procedure om risico’s op Voedselfraude te voorkomen.

Voor Food Defense zijn de onderstaande zaken opgenomen:
•    Er dient een Food Defense gevarenanalyse aanwezig te zijn.
•    Relevante Food Defense onderwerpen dienen te worden opgenomen in het interne audit systeem
Voor de meeste standaarden, is het de eerste keer dat zowel Voedselfraude en Food Defense worden opgenomen. Het hanteren een logisch en praktisch systeem, voor het wapenen tegen Voedselfraude en Food Defense, wordt steeds belangrijker. Neem vrijblijvend contact op voor een Quickscan op locatie.

* Het Global Food Safety Initiative (GFSI) is een wereldwijd initiatief van samenwerking tussen belangrijke retailers, voedselproducenten, overige bedrijven uit de voedselketen en wetenschappelijke en andere deskundigen op voedselveiligheidsgebied. GFSI heeft als doel wildgroei van voedselveiligheidscertificaten tegen te gaan. Dit door het vaststellen, standaardiseren en implementeren van voedselveiligheidsnormen en richt zich op uniformiteit tussen de landen.